Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Tạ Ơn và Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Đak Tân 16.11.2016 Phần II

Thánh Lễ Tạ Ơn và Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Đak Tân 16.11.2016 Phần II

18/11/2016

Vì sự cố kỷ thuật, Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum chưa có thể đăng lên trang mạng Giáo phận Phần I Thánh Lễ Tạ ơn và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Đak Tân. Chúng tôi lấy làm tiếc về sự cố này.  Chúng tôi sẽ đăng toàn bộ Thánh Lễ Tạ Ơn khi giải quyết được khâu kỷ thuật.

Giờ đây, Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu PHẦN II :

THÁNH LỄ TẠ ƠN & ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ ĐĂK TÂN,

KON RẪY, KONTUM 16.11.2016

PHẦN 2: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ & CẢM TẠ

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu

Published on Nov 17, 2016

GPKONTUM (18/11/2016) KONTUM

%d bloggers like this: