Đức Vua Thập Giá

19/11/2016

    Đức Vua Thập Giá

“Ông Giêsu ơi, khi ông vào

Nước của ông, xin nhớ đến

tôi.” (Lc 23, 42)

 

Hiến mạng sống vì tình yêu mến

Đức Giêsu phụng mệnh Chúa Cha

Lĩnh quyền Vương Đế giao hòa

Thế nhân tội lỗi với Cha trên Trời

 

Nhưng ai nhận Đức Vua Thập Giá

Bị phàm nhân sỉ vả đóng đinh

Những người kết án, lý hình

Lòng chai dạ đá khước từ kính tin

 

Cũng không phải kẻ nhìn dạ xót

Thấm môi Người những giọt giấm chua

Nhưng người tôn Chúa là Vua

Một anhTrộmThánh mới vừa tái sinh

 

Anh nhìn thấy khổ hình Thập giá

Nhưng tin Người Vua Cả muôn dân

Giêsu chịu chết trụi trần

Nhưng anh cầu khẩn như là Quốc Vương

 

Anh nhìn thấy con đường hy vọng

Trong Máu hồng sự sống vinh thăng

Bình an giữa chốn nhọc nhằn

Chúa yêu đến nỗi gánh phần đau thương

 

Anh cầu nguyện khiêm nhường tín thác

Giêsu ơi! Xin nhớ đến tôi

Khi về Vương Quốc của Người

Cho tôi hầu cận muôn đời trước ngai

 

Chúa đáp lại: hôm nay anh sẽ

Cùng với Ta vui vẻ trên Trời

Chúa ơi, khoảnh khắc diệu vời

Đức Vua Thập Giá cứu đời hối nhân

 

Xin thương nhớ đến con, lạy Chúa

Trọn đời con nhận Chúa là Vua

Nước Người muôn thuở vĩnh tồn

Vũ hoàn xưng tụng kính tôn Danh Người

 

Nt. Ngọc Bích

 GPKONTUM (19/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: