Home > TàiLiệu, Video > Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót Giáo Hạt Chưprông, Tại Giáo Xứ Đức Hưng ngày 17/11/2016

Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót Giáo Hạt Chưprông, Tại Giáo Xứ Đức Hưng ngày 17/11/2016

19/11/2016

GPKONTUM (19/11/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

Advertisements
%d bloggers like this: