Home > Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Thiếu Nhi Thánh Thể, TinTức, Video > Mừng Lễ Đức Ki Tô Vua, Bổn Mạng Hiệp Đoàn TNTT Miền Kon Tum – CN XXXIV (20. 11. 2016)

Mừng Lễ Đức Ki Tô Vua, Bổn Mạng Hiệp Đoàn TNTT Miền Kon Tum – CN XXXIV (20. 11. 2016)

21/11/2016

MỪNG LỄ ĐỨC KI TÔ VUA, BỔN MẠNG HIỆP ĐOÀN TNTT MIỀN KON TUM

CN XXXIV – Ngày  20/11/ 2016

Tại Giáo Xứ Tân Hương Giáo Phận Kontum

XIN KÍNH MỜI 

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu
Published on Nov 20, 2016
GPKONTUM (21/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: