Home > Giáo Phận KonTum, Tin Tức, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo, ĐứcMẹ MăngĐen > Bảng Phân Công Phục Vụ Lễ Măng Đen Ngày 8-9/12/2016

Bảng Phân Công Phục Vụ Lễ Măng Đen Ngày 8-9/12/2016

22/11/2016

BẢNG PHÂN CÔNG PHỤC VỤ

LỄ MẸ MĂNG ĐEN NGÀY 8,9.12.2016

 

 

 1. Phụng vụ thánh lễ: GX Tân Hương     (Cha Hiệu: 0905.410.379)
 2. Căn tin: GX Phương Nghĩa (Cha Huyên 0973.383.622)
 3. Ca đoàn: GX Chánh Tòa      (Cha Truyền 0905.011.236)
 4. Cồng chiêng, xoang: GX Chánh Tòa   (Cha Truyền 0905.011.236)
 5. Y tế:                     Caritas Kontum        (Cha Việt 0982.080.275)
 6. Lễ đài: Cha Thịnh 0935 219 114 + Nhóm anh Lợi.
 7. Âm thanh: Cha Thịnh + Cty Việt Quang Sài gòn
 8. Ánh sáng: Cha Thịnh+ Nhóm anh Lợi.
 9. Khu vực vệ sinh: Thịnh + Gx Đăk Tân (C. Hảo 0986.354.180).
 10. Màn hình truyền thông: Ban Truyền Thông (C. Sơn 0905.219.530)
 11. Trật tự 8+9.12: Thiếu Nhi TT (C. Công CSsR 656.860)
 12. Phụ trách khu vực Đài Đức Mẹ: Nhà Bok Do +
  (c.Thượng 0914.093.680
 13. Sắp xếp, giữ xe gắn máy 8+9.12: GH Kontum (C. Hiệu)
 14. Sắp xếp, giữ xe ôtô 8+9.12: GH Pleiku
  (C. Đaminh Vinh  577.279)
 15. Xe trung chuyển từ phi trường: GH Pleiku
                                                     (C. Thượng + các Thầy mục vụ)
 16. Vệ sinh chung: GHọ Yalôp– Chưsê + tình nguyện viên
                                                      (Thầy Nhật 0907.891.220)
 17. Cãu dâng cúng:    GX Tân Phát +  (Sr Thúy MTG QN  633.844)
 18. BT Hòa Giải:    Cha Hiệu  (các tòa giải tội: Cha Hiệu)

* LƯU Ý:

 1. Lễ chiều 8.12 tại Đài Đức Mẹ (tiếng Kinh):
  Cha Công CSsR và TNTT phụ trách
 2. Các đội kèn, trống: Xin đăng ký và tự túc.
                          (đăng ký nơi C. Đông).
 3. Sinh hoạt tối ngày 8.12: Cha Công CSsR và TNTT
 1. Sáng ngày 9.12:

+  Tại Đài Đức Mẹ: Viếng Đức Mẹ, lần hạt: Chủng sinh nhà
     Bok Do phụ trách (giữ bầu khí yên lặng).

+ Tại Lễ Đài: Các sinh hoạt văn hóa tôn vinh Mẹ: Cồng chiêng, trống kèn.

          (Cha Số SDB: 0937.662.376).

+ 8g30 tại Lễ Đài: Lần hạt Mân Côi trọng thể. Có suy niệm về Đức Mẹ Vô Nhiễm.

          (Cha Mạnh Op 995.513).

+ 11g00 tại Đài Đức Mẹ: Lần hạt Mân Côi (Cha Đông).
                Được tiếp tục viếng Đức Mẹ.

 1. Hướng dẫn đến địa điểm cho rước lễ: TNTT
 2. Xin quý cha nhắc nhở giáo dân cảnh giác kẻ gian, nhất là lúc rước lễ.

                                                TM Ban Tổ Chức

                        Linh mục TĐD Phêrô Nguyễn Vân Đông

GPKONTUM (22/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: