Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ – 21.11.2016

Thánh Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ – 21.11.2016

23/11/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu

 “Thánh Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ”

ngày 21.11.2016.

Hội Dòng Ảnh Phép Lạ đón nhận các em muốn dâng mình cho Thiên Chúa

trong Linh Đạo của Hội Dòng:

+ 15 em chính thức gia nhập đệ tử;

+ 11 em được ghi danh vào thỉnh sinh thuộc Hội Dòng;

+ 6 em muốn dâng mình cho Thiên Chúa vào nhà tập

XIN KÍNH MỜI

GPKONTUM (23/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: