Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thông Báo Phong Chức Phó Tế Trong Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật.

Thông Báo Phong Chức Phó Tế Trong Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật.

23/11/2016

Kính thưa Quý Cha,

Kính xin Quý Cha vui lòng đọc thông báo phong chức Phó tế trong Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. 

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

THÔNG BÁO

Được phép Đức Giám Mục Giáo Phận, Văn Phòng Tòa Giám Mục xin trân trọng thông báo cùng toàn thể Gia đình Giáo Phận Lễ Truyền Chức Phó Tế năm nay được ấn định như sau:

 • Thời gian : 05g30 sáng thứ Bảy, ngày 03.12.2016
 • Địa điểm : Nhà thờ Chính Tòa Kontum

Xin anh chị em cầu nguyện cho các tiến chức và cứ theo lương tâm, gửi sớm các nhận xét hoặc các thông tin liên quan tới các tiến chức có tên dưới đây về Tòa Giám Mục hoặc qua các Cha Xứ, đúng theo tinh thần như điều khoản 1043 ghi rõ : “Các tín hữu nào biết các ngăn trở lĩnh chức thánh, thì có bổn phận phải trình lên Bản Quyền hay Cha sở, trước ngày truyền chức.”

 1. Thầy Đaminh Hoàng Xuân Anh,

sinh ngày 08. 08. 1984, thuộc giáo xứ Phú Mỹ, giáo hạt Chư Prông.

 1. Thầy Micae A Blir,

sinh ngày 08. 01. 1981, thuộc giáo xứ Măng La, giáo hạt Kontum.

 1. Thầy Inhaxiô Nguyễn Thụy Du,

sinh ngày 01. 02. 1978, thuộc giáo xứ Chính Tòa, giáo hạt Kontum.

 1. Thầy Gioan Baotixita Trần Minh Đức, 

sinh ngày 31. 05. 1968, thuộc giáo xứ Tiên Sơn, giáo hạt Pleiku.

 1. Thầy Antôn Võ Văn Hải,

sinh ngày 25. 12. 1984, thuộc giáo xứ Thánh Tâm, giáo hạt Pleiku.

 1. Thầy Phanxicô Xaviê Hồ Quang Thiện,

sinh ngày 31. 01. 1971, thuộc giáo xứ Bon Ma Djơng, giáo hạt Ayun Pa.

 1. Thầy Vincentê Nguyễn Đình Trọng,

sinh ngày 03. 03. 1983, thuộc giáo xứ Mỹ Thạch, giáo hạt Chư Sê.

 1. Thầy Gioan Baotixita Đỗ Thanh Tùng,

sinh ngày 17. 02. 1976, thuộc giáo xứ La Sơn, giáo hạt Mang Yang.

 1. Thầy Phêrô Ngô Thanh Tùng,

sinh ngày 02. 11. 1980, thuộc giáo xứ Đức Hưng, giáo hạt Chư Prông.

 1. Thầy Antôn Lê Bảo Văn,

sinh ngày 01. 01. 1976. thuộc giáo xứ Phú Quang, giáo hạt Chư Sê.

 1. Thầy Phêrô A Xoang,

sinh ngày 11. 12. 1978, thuộc giáo xứ Kon Xơmluh, giáo hạt Kontum.

Tất cả để tôn vinh Thiên Chúa và phần phúc mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành và ban thêm nhiều ơn gọi tận hiến.

 

Hiệp thông,

 

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa 

    Văn Phòng Tòa Giám Mục Kontum

GPKONTUM (23/11/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: