Home > Giáo Phận KonTum, Thư Mục Vụ Giám Mục, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thư Mùa Vọng Năm Phụng Vụ A (2016-2017)

Thư Mùa Vọng Năm Phụng Vụ A (2016-2017)

24/11/2016

Thư Mùa Vọng Năm Phụng Vụ A 

2016-2017

XIN CLICK

THƯ MỤC VỤ

GPKONTUM (24/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: