Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 12/2016

Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 12/2016

25/11/2016

Kontum, ngày 25.11.2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 12.2016: tĩnh tâm theo Giáo Miền.

1. Miền Kon Tum:

 

* Thời gian: từ 8g30 đến 12g00 Thứ Năm, ngày 01.12.2016.

* Địa điểm: Nhà Thờ Tân Hương, Kon Tum..

2. Miền Pleiku:

 

* Thời gian: từ 8g30 đến 12 giờ00 Thứ Ba, ngày 13.12.2016.

* Địa điểm: Nhà Thờ An Sơn, Hạt An Khê..

Kính mời Quý Cha tham dự đông đủ.

VP xin cám ơn.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (25/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: