Home > TàiLiệu, Video > Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Bổn Mạng Hội Dòng Ảnh Phép Lạ

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Bổn Mạng Hội Dòng Ảnh Phép Lạ

27/11/2016

Ban Mục vụ truyền thông Giáo Phận Kon Tum xin giới thiệu video THÁNH LỄ TẠ ƠN MÙNG BỔN MẠNG HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ. Tại nhà Mẹ Hội dòng Ảnh Phép Lạ, ngày 26/11/2016

GPKONTUM (27/11/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 

II. – NGHI THỨC NHẬN LÚP XANH & SAI ĐI CỦA 9 YĂ MÃN NĂM TẬP

– 106 YĂ LẬP LẠI LỜI KHẤN

 

Advertisements
%d bloggers like this: