Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Bổn Mạng Hội Dòng Ảnh Phép Lạ

Thánh Lễ Bổn Mạng Hội Dòng Ảnh Phép Lạ

28/11/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu Đoạn VIDEO CLIP:

THÁNH LỄ BỔN MẠNG HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ

– PHẦN PHỤNG VỤ THÁNH THỂ –

LỜI CẢM TẠ CỦA  HỘI DÒNG

(26/11/2016)

GPKONTUM (28/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: