Home > Tin Tức, ĐứcMẹ MăngĐen > Sơ Đồ Lễ Đài Măng Đen

Sơ Đồ Lễ Đài Măng Đen

30/11/2016

Ban mục vụ truyền thông xin  gởi đến gia đình giáo phận 

SƠ ĐỒ LỄ ĐÀI MĂNG DEN

(8,9/12/2016)

CHÚNG TÔI SẼ GỞI ĐẾN QUÍ VỊ TOÀN BỘ  SỞ ĐỒ TRONG DỊP NẦY

(khi có tin tức)

ĐỂ QUÍ VỊ DỄ DÀNG XOAY XỞ THEO LỘ TRÌNH.

XIN CẢM ƠN

XIN CLICK

 

SƠ ĐỒ MĂNG ĐEN

 

 

GPKONTUM (30/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: