Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thông Báo Đến Quý Cha Về Việc Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế

Thông Báo Đến Quý Cha Về Việc Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế

02/12/2016

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế:

* Thời gian: 05g30 sáng Thứ Bảy, ngày 03.12.2016

* Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum.

+ Xin Quý Cha vui lòng mang theo áo alba và áo lễ trắng.

Kính cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (02/12/2016) KONTU M

Advertisements
%d bloggers like this: