Home > Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế

03/12/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế

và KỶ NIỆM MỘT NĂM GIÁM MỤC CỦA ĐỨC CHA ALOISIÔ

lúc 05g30 sáng thứ bảy, ngày 03.12.2016

tại  Nhà thờ Chính Tòa Kontum.

TRONG NGÀY LỄ KÍNH THÁNH PHANXICÔ XAVIE

BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN TRUYỀN GIÁO

VÀ CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM 

Đức cha Aloisiô NGUYỄN HÙNG VỊ, Giám mục Giáo phận chủ tế Thánh Lễ phong chức, với sự hiện diện Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, Nguyên Giám mục Giáo phận, cùng dồng tế với trên 90 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ và gần 3500 giáo dân kinh cũng như dân tộc trong toàn Giáo phận tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho 8 Thầy Đại chủng viện thuộc Giáo phận nhà lãnh nhận chức phó tế. Trong số 08 thầy lãnh nhận Phó tế, 2 thầy người sắc tộc trong Giáo phận:

1/ Thầy Micae A Blir, sinh ngày 08. 01. 1981, thuộc giáo xứ Măng La, giáo hạt Kontum,

2/ thầy Phêrô A Xoang, sinh ngày 11. 12. 1978,  thuộc giáo xứ Kon Xơmluh, giáo hạt Kontum.

XIN KÍNH GIỚI THIỆU GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN

 ĐOẠN VIDEO CLIP PHẦN  I

 

GPKONTUM (03/12/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: