Home > Ban MV-ĐoànThể, Ban Thánh Nhạc, Giới Thiệu, Tin Tức, ĐứcMẹ MăngĐen > Bài Hát Mẹ Măng Den và Tâm Tình Măng Den

Bài Hát Mẹ Măng Den và Tâm Tình Măng Den

05/12/2016

Ban mục vụ xin giới thiệu 02 bài hát có tựa đề

“MẸ MĂNG DEN & TÂM TÌNH MĂNG DEN”

 

của linh mục GIUSE NGUYỄN ĐỨC CHƯƠNG”, chánh xứ Plei Rơhai, Giáo phận Kontum vừa sáng tác, để gia đình Giáo phận chuẩn bị tâm tình cầu nguyện trước ngày Đại Lễ Măng Den ngày 8 &9/12/2016 sắp tới.

Lời nhắn nhủ của Mẹ Măng Den “ Đôi tay cụt, xóa đau khổ, Mẹ cần đôi tay con tiếp nối” mong được ghi dấu ấn in sâu vào đời sống đạo trong năm MỤC VỤ GIA ĐÌNH (2016-2017).

GPKONTUM (03/12/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

I. BÀI TÂM TÌNH MĂNG ĐEN

 

II. MẸ MĂNG ĐEN KON TUM

Advertisements
%d bloggers like this: