Home > Hành Hương Kính Mẹ, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo, ĐứcMẹ MăngĐen > Văn Phòng TGM Xin Thông Báo Đến Quý Cha Về Lễ Măng Đen

Văn Phòng TGM Xin Thông Báo Đến Quý Cha Về Lễ Măng Đen

06/12/2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về lễ Măng Đen:

  1. Thánh Lễ trọng thể vào lúc 09g30 sáng Thứ Sáu, ngày 09.12.2016.
  2. Xin Quý Cha vui lòng mang theo áo alba và áo lễ trắng.
  3. Quý Cha đi lễ Măng Đen trước 6g00 sáng Thứ Sáu, ngày 9.12.2016 thì xe được vào tận nơi linh đài. Còn sau 6g00 thì để xe nơi quy định của BTC và có xe trung chuyển đến linh đài.

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

— 

GPKONTUM (06/12/2016) KONTUM

 

%d bloggers like this: