Đấng Phải Đến

11/12/2016

            Đấng phải đến

 

“Thầy có phải là Đấng phải đến chăng,

hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào

khác?” (Mt 11, 2)

 

Không khiếp sợ cường quyền thế lực

Ông Gio-an chính trực cản ngăn

Vua không được phép loạn luân

Bỏ đường lối Chúa mê lầm trái ngang

 

Bị tống ngục Gio-an nghe ngóng

Những tiếng đồn hành động Giêsu

Khiến ông tâm trí mịt mù

Đấng mình giới thiệu sẽ như thế nào?

 

Cứ thuật lại cho Gio-an biết

Nào những điều mắt thấy tai nghe

Kìa bao sự dữ đẩy lùi

Con người đón nhận Tin Vui Nước Trời

 

Nhưng để các việc này thực hiện

Cần những người như thánh Gio-an

Vượt qua thử thách sẵn sàng

Chết cho Chân lý kiện toàn Đức tin

 

Khác cây sậy một mình trước gió

Và những kẻ gấm vóc lụa là

Gio-an Ngôn sứ của Cha

Dọn đường Chúa đến thiết tha gọi mời

 

Khắp thế trần mọi thời mọi nước

Chúa chữa lành gieo bước hồng ân

Theo Ngài kẻ điếc mù câm

Được nghe tiếng Chúa thân tâm sáng ngời

 

Ngài là Đấng từ Trời đã đến

Đang đến và sẽ đến tương lai

Đời con Mùa Vọng kéo dài

Thắp lên ánh lửa tình Ngài tỏa lan.

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (11/12/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: