Lễ Đức Mẹ Măng Đen 8.9/12/2016

12/12/2016

Ban mục vụ Truyền thông xin giới thiệu bài ghi nhanh

LỄ ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN NGÀY 08.09/12/2016

XIN KÍNH MỜI

LỄ ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN NĂM 2016

 

Advertisements
%d bloggers like this: