Home > BàiGiảng, Giáo Phận KonTum, Suy Ngẫm Lời Chúa, TinTức > Đấng Emmanuen – Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Đấng Emmanuen – Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta

16/12/2016

Mùa Vọng Chúa Nhật 4 Năm A

Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1, 18-24

ĐẤNG EMMANUEN

Thiên Chúa ở cùng chúng ta

 

 

“Emmanuen”, danh xưng vắn gọn nầy, cô đọng lại mặc khải táo bạo nhất, hiện thực nhất, và cũng là phong phú nhất trong toàn bộ Kinh thánh Cựu ước.  Danh xưng diễn tả đức tin sâu xa và đầy xác tín nơi tiên tri Isaia rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân của Người.  Cũng chính Isaia quả quyết: “Người mẹ có thể quên con của mình sao, còn Ta, Ta không bao giờ quên ngươi”.  Lời sấm về Đấng Emmanuen được tuyên ra vào một thời điểm cố định trong lịch sử Do thái thời vua Akhát, tuy nhiên nội dung của lời sấm vượt qua khung cảnh lịch sử, mang tính tiên tri hướng về tương lai.  Lời sấm được phán ra từ thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, được vận chuyển tới thềm kỷ nguyên Thiên Chúa giáng sinh, trung tâm của Tân ước.

 “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” gói trọn tất cả Tin mừng từ hang đá Bê-lem đến thập gía đồi Can-vê.  Đó cũng là đường đi của nhân loại.  Vua Akhát đã không hiểu sự gần gũi của Giavê Thiên Chúa, Đấng muốn làm bạn với nhân loại.  Bối cảnh khi đó : vua Akhát trị vì nước Giuđa, bị hai vua khác tiến đánh, vua lo sợ thất bại, muốn dựa vào thế lực nhân loại và thần linh khác để cứu đất nước khỏi điêu linh, tiên tri Isaia xuất hiện và can gián xin vua cứ vững tin vào Đức Chúa (x. Is 7,1-17) và để làm nhà vua yên tâm, tiên tri Isaia đề xuất vua hãy xin : “một dấu chỉ dưới đáy âm phủ hay trên chốn cao xanh”. Vì đã không tin vào quyền năng của Thiên Chúa, vua từ chối lời đề nghị: “Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa” (Bài đọc 1. Is 7,10-14).  Vua khéo léo khước từ đi theo con đường tiên tri Isaia đề xuất, là tuyệt đối tin tưởng không nao núng vào Đức Chúa.  Trong hoàn cảnh đó tiên tri Isaia mới tuyên sấm: “Nầy đây một thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmunuen” (Is 7, 14). 

 Tám trăm năm sau, lời sấm được thực hiện qua việc Mẹ Maria cứu mang Chúa Cứu Thế cách nhiệm lạ, đến nỗi ông Giuse, người đã đính hôn với Đức Trinh Nữ, cũng đã có ý định lìa bỏ Đức Mẹ vì cảm thấy mình bất xứng khi tiếp cận với mầu nhiệm cao cả đang xảy ra nơi Đức Maria.  Ông đã được báo: “Đừng ngại đón bà Maria vợ ông về”.  Sự việc xảy ra để ứng nghiệm lời sấm của tiên tri Isaia: “Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, được đặt tên là Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa  ở cùng chúng ta” (Bài Tin Mừng. Mt 1, 18-24).  Lời sấm của Isaia và sự thể hiện lời sấm đó nơi bản thân Đức Maria đập vào mắt chúng ta.  Kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa đã được thực hiện.  Đây là niềm vui hoàn vũ cho nhân loại.  Kế hoạch và sự thực hiện xảy ra cách nhau 800 năm.

 Cũng như vua Akhát, người thời đại hôm nay từ chối những dấu chỉ tôn giáo, họ có chương trình và kế hoạch riêng để xây dựng đô thị trần thế, bảo đảm an ninh và hạnh phúc.  Con người trần gian tưởng chừng như nắm vững vận mạng của mình, tự lập hoàn toàn tách khỏi Thiên Chúa.  Đúng hơn họ coi thường đời sống tâm linh, phủ nhận đức tin, có khi còn coi Thiên Chúa như cạnh tranh, thù địch với con người; và để cho con người được tự ho, họ khai tử Thượng đế, họ tuyên bố : “Thiên Chúa đã chết” (Nietzsche, A. Camus).  Và cũng như Akhát, con người hôm nay cần được thét vào tai “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, đồng hành với chúng ta và nâng đỡ chúng ta qua tất cả thăng trầm cuộc sống.  Một thế giới loại bỏ Thiên Chúa, sẽ tôn con người làm chúa cho mình, thì thật là đại họa cho nhân loại.  Trách nhiệm của người Kitô hữu là làm chứng rằng tin vào Đức Giêsu Kitô không làm ta mất tự do nhưng trái lại cổ vũ con người sống dấn thân xây dựng xã hội trần thế công bằng và hoà bình.

Lạy Đấng Emmanuen, xin hãy đến và cư ngụ trong thế giới con sống, cũng như cư ngụ trong tâm hồn con, vì một thế giới vắng bóng Thiên Chúa là một đại hoạ cho nhân loại. Amen

Lm. Luy Gonzaga  NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – GP. KONTUM

GPKONTUM (16/12/2016) KONTUM

%d bloggers like this: