Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Hạt Pleiku: Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh Năm 2016 tại Giáo Xứ Tiên Sơn,.

Hạt Pleiku: Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh Năm 2016 tại Giáo Xứ Tiên Sơn,.

28/12/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu:

Hạt Pleiku Tổ Chức Đêm 

Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh”

tại Giáo Xứ Tiên Sơn, 

(25/12/2016) 

GPKONTUM (28/12/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK

Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh 2016

 

Advertisements
%d bloggers like this: