Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TinTức > Mùa Giáng Sinh Cuối Cùng Ở Paraguay – Đôi Dòng Cảm Nghiệm

Mùa Giáng Sinh Cuối Cùng Ở Paraguay – Đôi Dòng Cảm Nghiệm

29/12/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu bài viết:

“MÙA GIÁNG SINH CUỐI CÙNG Ở PARAGUAY – ĐÔI DÒNG CẢM NGHIỆM”

của Linh mục Antôn Trần Xuân Sang, SVD,

Paraguay, 28 tháng 12 năm 2016 – Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo.

GPKONTUM (29/12/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK 

MÙA GIÁNG SINH CUỐI CÙNG Ở PARAGUAY

 

%d bloggers like this: