Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa, TàiLiệu, Thơ - Văn > Ánh Sao Nhân Chứng

Ánh Sao Nhân Chứng

07/01/2017

  Ánh sao nhân chứng

“Chúng tôi đã thấy vì sao của

Người xuất hiện” (Mt 2, 2)

 

Các hiền sĩ Phương Đông nghe biết

Do Thái đang mong đợi Cứu Tinh

Họ tìm khám phá ngày sinh

Theo sao chiếu mệnh lung linh dẫn đường

 

Sao vụt tắt đêm trường tăm tối

Họ vào cung dò hỏi lối đi

Thánh Kinh Sách Luật đã ghi

Bê-lem sinh Đấng trị vì muôn dân

 

Hê-rô-đê giận căm tê tái

Giả nhân nghĩa sát hại Ấu Vương

Các nhà hiền sĩ can trường

Dựa Lời Kinh Thánh thẳng đường bước đi

 

Họ tìm đến nơi Hài Nhi ở

Thấy cảnh nghèo bỡ ngỡ trí tâm

Gối quỳ lễ phẩm tiến dâng

Tôn thờ Thiên Chúa náu thân nhà Người

 

Ngày nay Chúa dùng Lời soi dẫn

Con cái Người khắp cõi nhân sinh

Phúc ai được Chúa hiển linh

Thấy Người ngự giữa gia đình chúng ta

 

Người đồng hóa với cha, với mẹ

Với bạn đời, con trẻ hồn nhiên

Gia đình cung thánh dịu huyền

Nơi Người cư ngụ kết liên tâm hồn

 

Lễ dâng Chúa thay vàng hương nhũ

Là tình yêu phục vụ hy sinh

Dựng xây hạnh phúc gia đình

Ánh sao nhân chứng hiển vinh Danh Người.

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (07/01/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: