Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Cáo Phó: Bà Cố Maria VÕ THỊ LIÊN Vừa Qua Đời

Cáo Phó: Bà Cố Maria VÕ THỊ LIÊN Vừa Qua Đời

08/01/2017

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Dung

Thuộc Hội Dòng Mến Thánh Qui Nhơn.

Trân trọng báo tin:

Bà Cố Maria VÕ THỊ LIÊN

Sinh năm 1941, tại Bình Đào, 

Nguyên quán Thăng Bình, Quảng Nam

Địa chỉ: thôn 1, xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Thuộc Giáo xứ Lệ Cần, Giáo Hạt Mang Yang, Giáo Phận Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 17h10 Thứ Bảy, ngày 07. 01. 2017

Hưởng thọ 76 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 08h00 Thứ Ba, ngày 10. 01. 2017

tại Giáo xứ Lệ Cần, Giáo Hạt Mang Yang, Giáo Phận Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Bà Cố Maria mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 VPTGM kính báo

 

Advertisements
%d bloggers like this: