Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Khóa Thường Huấn

Khóa Thường Huấn

13/01/2017

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về Khóa Thường Huấn cuối cùng

của Thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu (chỉ dành cho các Linh mục):

Hoàn tất 5 năm TH với 5 chủ đề đã chia sẻ trong 5 khóa TH vừa qua.

TH trong 5 ngày: từ 19 đến 23/6/2017.

     – Khai mạc: Chiều ngày 19/6/2017.

     – Bế mạc: Lễ Mãn Khóa trước 12 giờ trưa ngày 23/6/2017.

Kính xin Quý Cha sắp xếp thời gian để tham dự.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

Advertisements
%d bloggers like this: