Home > Giáo Hội Việt Nam, TinTức > Thánh Lễ Nhậm Chức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế

Thánh Lễ Nhậm Chức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế

14/01/2017

THÁNH LỄ NHẬN CHỨC TỔNG GIÁM MỤC GIÁO TỈNH HUẾ

12/01/2017

 

XIN KÍNH MỜI

CLICK VÀO

THÁNH LỄ NHẬM CHỨC TỔNG GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HUẾ

 

NGUỒN : tonggiaophanhue.net
GPKONTUM (14/01/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: