Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa, TàiLiệu, Thơ - Văn > Đấng Xóa Tội Trần Gian

Đấng Xóa Tội Trần Gian

15/01/2017

Đấng xóa tội trần gian

 

“Tôi đã thấy và tôi làm chứng:

Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn

(Ga 1, 34)

 

Gioan thấy Chúa đang tiến đến

Liền vui mừng giới thiệu môn sinh

Đây Chiên Thiên Chúa CứuTinh

Máu Người vô tội tái sinh nhân trần

 

ChiênThiên Chúa Tôi Trung rất mực

Xuống gian trần thực hiện Ý Cha

Khiêm cung thanh khiết hiền hòa

Hiện thân dung mạo Chúa Cha nhân từ

 

Chiên Thiên Chúa cử hành Phép Rửa

Trong Thánh Thần, Bửu huyết thiên thu

Mở toang cánh cửa ngục tù

Tội nhân cứu sống tràn dư phúc lành

 

Qua lời chứng Gio-an Tẩy Giả

Giáo Hội mời báo đáp Ơn Cha

Máu Chiên Hy Lễ Vượt Qua

Ấn niêm Cánh Cửa Ngôi Nhà Hiệp Thông

 

Bên trong Cửa tươi hồng sức sống

Vọt trào lên hy vọng Thánh Ân

Nhờ Ơn Phép Rửa Thánh Thần

Ta thành con Chúa dự phần cánh chung

 

“Chiên Thiên Chúa” danh xưng tuyệt mỹ

Đấng xóa tội thánh Ý của Cha

Đời con một đóa anh hoa

Nhờ giòng Máu thắm Con Cha phục hồi

 

Tạ ơn Chúa, Ngôi Lời hằng sống

Luôn hiện diện sống động trong con

Dâng Người tình mến sắt son

Ban Ơn Cứu Độ giữa lòng thế nhân.

 Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (15/01/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: