Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thư Chúc Tết Năm Đinh Dậu Của Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận .

Thư Chúc Tết Năm Đinh Dậu Của Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận .

18/01/2017

Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận Thư Chúc Tết

của Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận. 

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 XIN KÍNH MỜI

CLICK VÀO

THƯ CHÚC TẾT NĂM  ĐINH DẬU

 

 

GPKONTUM (18/01/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: