Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Phỏng Vấn Về Hội Dòng Ảnh Phép Lạ (Tháng 1 năm 2017).

Phỏng Vấn Về Hội Dòng Ảnh Phép Lạ (Tháng 1 năm 2017).

21/01/2017

Ban mục vụ Truyền thông xin giới thiệu:

Phỏng vấn Yă Imelda Y Biut: 

Tổng Phụ Trách Dòng Ảnh Phép Lạ thuộc Giáo Phận Kontum

HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ 

 

GPKONTUM (21/01/2017) KONTUM

XIN CLICK VÀO

TÌM HIỂU HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ

 

%d bloggers like this: