Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Tạ Ơn Tất Niên Và Mừng Năm Mới Đinh Dậu Tại Tòa Giám Mục Kontum 20 1 2017 (23.12 ÂL)

Thánh Lễ Tạ Ơn Tất Niên Và Mừng Năm Mới Đinh Dậu Tại Tòa Giám Mục Kontum 20 1 2017 (23.12 ÂL)

22/01/2017

 

THÁNH LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN & MỪNG NĂM MỚI ĐINH DẬU

TẠI TÒA GIÁM MỤC KONTUM

– 20 1 2017 (23.12 ÂL) –

ĐỨC CHA ALOISIÔ CHỦ TẾ, ĐỨC CHA PHÊ RÔ (HƯU TRÍ)

VÀ TRÊN 130  LINH MỤC GIÁO PHẬN KON TUM ĐỒNG TẾ,

ĐÔNG ĐẢO CÁC NAM NỮ TU SĨ CÁC HỘI DÒNG,  HỘI CÁC CHÚ YAO PHU,  CÁC CÂU  BIỆN

VÀ ĐẠI DIỆN ĐOÀN THỂ GIÁO DÂN CÁC GIÁO XỨ

THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN,  

 

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN : tan duc nguyen
GPKONTUM  (22/01/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: