Home > TàiLiệu, Thơ - Văn > Hương Xuân

Hương Xuân

28/01/2017

HƯƠNG XUÂN

 

Xuân đến hương hoa tỏa bốn phương.

Cúc vàng hương ngát thoảng trong vườn.

Đào hồng phơn phớt hương nồng thắm.

Mai tỏa hương trời ẩn dưới sương.

Huệ trắng nhẹ lan, hương tuyết hạnh.

Hoa hồng hương tỏa gợi tình thương.

Tìm hương chẳng ngại phương xa đến.

Chàng ngỡ đóa hoa nhụy trọn hương.

 

AyunPa 1986

HỒNG SƠN NGỌC  –  MÙNG MỘT TẾT ĐINH DẬU  (28/01/2017)

 

Advertisements
%d bloggers like this: