Home > Giáo Hội Việt Nam, HĐGM Việt Nam, TinTức, VănKiện > Thư Chúc Tết Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Thư Chúc Tết Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

29/01/2017

Thư chúc mừng Năm mới Đinh Dậu – 2017

của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

 

Thư chúc mừng Năm mới Đinh Dậu – 2017

của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

XIN KÍNH  MỜI

CLICK VÀO

Thư chúc mừng Năm mới Đinh Dậu

 

 

NGUỒN : WHĐ
GPKONTUM (29/01/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: