Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Ngày gặp mặt tháng 02.2017: theo Giáo Hạt

Ngày gặp mặt tháng 02.2017: theo Giáo Hạt

03/02/2017

Kontum, ngày 02.02.2017

Kính thưa Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế về việc Ngày gặp mặt tháng 02.2017: theo Giáo Hạt (10 Giáo Hạt).

* Thời gian, Địa điểm, thành phần tham dự và Nội dung: Tùy Cha Quản Hạt ấn định.

Lưu ý: Xin Quý Cha xem lại bảng đăng ký Niên Giám 2016 (file kèm), để VP đăng ký mua. Hạn chót đăng ký thêm: Chúa Nhật 05.02.2017.

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

Advertisements
%d bloggers like this: