Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục

05/02/2017

Văn Phòng TGM xin gửi đến Quý Cha Lịch thuyên chuyển linh mục, xin Quý Cha hiệp thông.

 

LỊCH THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC

 

TT

LINH MỤC NƠI

CHUYỂN ĐI

NƠI

CHUYỂN ĐẾN

NGÀY

NHẬN XỨ

CHỨC VỤ

1.

Ga Nguyễn Đức Trường

Gx Phú Thiện Gx Phú Bổn 9g30 Sáng Chúa Nhật 05.02.2017

Chính Xứ

2.

G Boscô Trần Thanh Phương Gx Phú Bổn Gx Phú Thiện 3g00 Chiều Chúa Nhật 05.02.2017

Chính Xứ

3. Giuse Trần Ngọc Tín Gx Phương Quý Gx Phương Hòa 9g00 Sáng Thứ Hai 06.02.2017

Chính Xứ

4.

Ben. Nguyễn Văn Bình Gx Phú Bổn Gx Phương Quý 4g00 Chiều Thứ Hai 06.02.2017

Chính Xứ

5.

Luy Nguyễn Quang Vinh Gx Phương Hòa Gx Đức An 9g00 Sáng Thứ Ba 07.02.2017

Chính Xứ

6.

Phaolô Đậu Văn Hồng Tòa Giám Mục Gx Đức An (Bok Do) 9g00 Sáng Thứ Ba 07.02.2017

Giám Đốc CV

7.

Gioan Nguyễn Quốc Vũ Gx Đồng Sơn Gx Đức An (Bok Do) 9g00 Sáng Thứ Ba 07.02.2017

Phụ Tá CV

8.

Anrê Lê Thành Trung Gx Đức An Gx Đồng Sơn 4g00 Chiều Thứ Ba 07.02.2017

Chính Xứ

 

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (05/02/2017) KONTUM

 

%d bloggers like this: