Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Bổ Nhiệm Và Thuyên Chuyển Các Linh mục Chánh Xứ

Bổ Nhiệm Và Thuyên Chuyển Các Linh mục Chánh Xứ

10/02/2017

BỔ NHIỆM VÀ THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC KONTUM

TRONG TINH THẦN ĐÓN MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017

Giáo phận Kontum những ngày đầu năm 2017 đầy tràn cảm xúc vui mừng hy vọng bởi lịch thuyên chuyển linh mục. Đặc biệt ngày 7.2.2017, bốn vị linh mục đã hân hoan đón nhận sứ vụ mới do Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị Giám Mục giáo phận  bổ nhiệm.

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu bài ghi nhanh các Thánh Lễ Thuyên Chuyển và Bổ Nhiệm Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Đức An Giáo hạt Plei Ku và Đồng Sơn Giáo hạt An Khê và ngày 7.2.2017 .

XIN KÍNH MỜI 

XIN CLICK VÀO

BỔ NHIỆM VÀ THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: