Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > Tự Do Lựa Chọn

Tự Do Lựa Chọn

11/02/2017

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 6 Năm A

Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37

 

 

TỰ DO LỰA CHỌN

 

Bài suy niệm

 

Tự do đem lại giá trị đạo đức cho việc làm.  Sự tham dự nhiều hay ít của tự do trong hành động định hình trách nhiệm và giá trị tinh thần của hành động đó.  Bài sách Huấn ca của Chúa nhật hôm nay mở ra trước mắt hai con đường phải lựa chọn: “Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn ….  Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó” (x. Hc 15,15-20).  Không có tự do thì cũng không thể nói đến trách nhiệm luân lý.  Con người được đặt trước sự sống và sự chết, con người có tự do trong lựa chọn, tức là con người lãnh lấy trách nhiệm việc mình chọn lựa. 

Con người lựa chọn theo sự khôn ngoan hiểu biết của mình.  Tuy nhiên nhiều minh triết đến từ các trường phái triết học như Hy-lạp, Đông Phương, Ấn Độ, Trung Hoa … cung cấp cho con người nhiều tiêu chí hành động đến nỗi con người không biết đâu là chân lý thật, đâu là chân lý giả.   Nhưng sự khôn ngoan đích thực không phát xuất từ con người nhưng từ Thiên Chúa.  Sự khôn ngoan nầy được các tông đồ rao giảng, được thánh Phaolô khẳng định trong Bài Đọc 2: “Chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời cho chúng ta được vinh hiển.  Không một ai trong các thủ lãnh thế gian nầy đã được biết lẽ khôn ngoan ấy” (x. Bài Đọc 2.1Cr 2,6-10).  Sự hiểu biết về lẽ khôn ngoan được ban cho người Kitô hữu, như một hồng ân. 

Sự khôn ngoan được ban qua các lề luật một cách tiệm tiến trong các mặc khải thời Cựu Ước.  Sự khôn ngoan đó được kiện toàn nơi Đức Giêsu Kitô.  Khi Người đến rao giảng Nước Trời như đấng có uy quyền, khiến dân chúng lầm tưởng Người sẽ phá bỏ lề luật cũ để thiết lập một lề luật mới, Người đã kịp thời đính chính: “Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng kiện toàn lề luật của Mô-sê và các tiên tri” (x. Bài Tin Mừng. Mt 5,17-37). 

Người kiện toàn thế nào ? 

Vào thời lưu đầy tại Babylon dân Do thái không được phép có Hội đường để tế tự, họ không được tự do sinh hoạt tôn giáo, dân chúng ngày càng lơ là với độc thần giáo của mình, trong hoàn cảnh đó các tiên tri được Thiên Chúa sai đến, đã sáng kiến thêm nhiều luật lệ khá chi tiết để giúp dân sống trung thành với Thiên Chúa.   Luật Chúa như tiếng nói của Chúa vậy, thật ra lúc bấy giờ các lề luật giúp họ sống trung thành với niềm tin độc thần giáo của mình, các lề luật như xương sống giúp họ trung thành với đời sống tâm linh.  Tuy nhiên một khi hồi hương sau 50 năm lưu đày, người Do thái có thói quen giữ luật, mang theo họ não trạng nệ luật, sống vị luật.  Cách giữ luật này đã khiến họ quan niệm sai lạc về ơn cứu độ, cho rằng cứ giữ đúng luật là được cứu độ, giữ đúng luật đồng nghĩa với được cứu độ, giữ luật là sống tốt tôn giáo. Người Do thái có bộ luật gồm 613 khoản, trong đó có 365 luật cấm và 248 luật khuyến thiện, và họ tự mãn cho rằng luật giải phóng họ.  Chỉ cần sống theo luật là đủ, luật là sự cứu độ. 

Sống theo luật không phải là chuyện dễ, họ có chuyên viên giữ luật, điển hình là phái Pharisêu.  Cách sống vị luật và bì phu nầy bị Đức Giêsu kịch liệt phê phán nặng lời.  Người muốn thiết lập một tôn giáo mới đi sâu vào nội tâm chân thật, cho nên Người  nhấn mạnh nhiều lần: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh …” ;  “Luật dạy chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa, còn Thầy, Thầy bảo: bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng”.  Thật vậy Đức Giêsu duy trì hình thức luật cũ nhưng nhấn mạnh đến chiều sâu của luật, đó chính là sự kiện toàn lề luật của Người, và là điểm mới lạ.  Tôn giáo mới nầy đòi thực thi trong tâm hồn và ước muốn của con người, Luật của Đức Giêsu tinh vi và thâm sâu ghi khắc nơi tâm hồn con người: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế, chuộng tình thương hơn của lễ toàn thiêu” là thế đó.  Tôn giáo mới phát xuất từ con tim chứ không phải luật lệ bên ngoài.

Lạy Chúa, xin cho con ơn khôn ngoan để luôn lựa chọn đúng theo ý Chúa muốn và đem ra thực hành để được sự sống đời đời. Amen

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

Chánh Xứ Đức An – Gp. Kontum

GPKONTUM (11/02/2017) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: