Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Cha Đaminh Đinh Quang Vinh Đi Vắng Từ Thứ Sáu (17.02.2017)

Cha Đaminh Đinh Quang Vinh Đi Vắng Từ Thứ Sáu (17.02.2017)

16/02/2017

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Qúy Cha miền Pleiku: từ Thứ Sáu (17.02.2017),

cha Đaminh Đinh Quang Vinh đi vắng

nên việc chuẩn hôn phối cha Lu-y Nguyễn Quang Vinh, chính xứ Đức An sẽ đảm trách.

VP kính báo.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: