Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Chánh Xứ Giáo Xứ Phương Quý

Thánh Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Chánh Xứ Giáo Xứ Phương Quý

16/02/2017

THÁNH LỄ BỔ NHIỆM LINH MỤC CHÁNH XỨ GX. PHƯƠNG QUÝ.

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu đoạn VIDEO CLIP

THÁNH LỄ  BỔ NHIỆM LINH MỤC CHÁNH XỨ GIÁO XỨ PHƯƠNG QUÝ

vào chiều ngày 06 tháng 02 năm 2017

 do Đức cha ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ Giám mục Giáo phận CHỦ SỰ.

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN : tan duc nguyen
GPKONTUM (16/02/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: