Archive

Archive for 01/03/2017

Cáo Phó: Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống Về Nhà Cha

01/03/2017 Leave a comment

TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

GIÁO PHẬN PHAN THIẾT TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO: 

⇓ 

ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG

Giám Mục Chính toà Giáo phận Phan Thiết

GPKONTUM (1/03/2017) KONTUM