Archive

Archive for 06/03/2017

Đức Hồng Y Parolin: “Linh Mục Là Người Gìn Giữ Niềm Vui”

06/03/2017 Leave a comment

­Đức hồng y Parolin: “Linh mục là người gìn giữ niềm vui”

 

Đức hồng y Parolin: “Linh mục là người gìn giữ niềm vui

WHĐ (04.03.2017) – “Không thể quan niệm loan báo Tin Mừng mà không có niềm vui. Điều đó cũng như nói về mặt trời mà không có ánh sáng”, đó là phát biểu của Đức hồng y Quốc vụ khanh Toà thánh Pietro Parolin trong một cuộc hội thảo với chủ đề “Niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc loan báo Tin Mừng” theo ánh sáng Tông huấn “Niềm vui của Tin Mừng” (Evangelii Gaudium).

XIN XEM TIẾP…