Home > Giáo Hội Việt Nam, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, TinTức > Kỹ Năng Lãnh Đạo Phục Vụ

Kỹ Năng Lãnh Đạo Phục Vụ

07/03/2017

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu:

Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ

 

 Đây là chương trình đào tạo mà Giáo sư Tiến sĩ Giuse Nguyễn Trung Hiếu là một trong những thành viên chính của ban giảng huấn.

Tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn: Nhân dịp Giáo Sư về Việt Nam công tác, Cha Tuyên Úy và Ban Đào Tạo NLYT đã mời Thầy đến giúp cho thành viên Nhóm và quý tu sĩ nam nữ cùng giáo dân mà Nhóm có tương quan một khóa học về đề tài này tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ (TTMV) đã đến khai mạc khóa tập huấn.

XIN KÍNH MỜI

CLICK VÀO

         KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ         

 

 

GPKONTUM (07/03/2017) KONTUM

%d bloggers like this: