Archive

Archive for 11/03/2017

Bí Mật Thiên Sai

11/03/2017 Leave a comment

Mùa Chay Chúa Nhật 2 Năm A

St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9

 

 BÍ MẬT THIÊN SAI

 Tuần trước trên một ngọn núi cao Xatan đã cám dỗ Chúa Giêsu và Người đã chiến thắng.  Hôm nay cũng trên một ngọn núi cao khác, vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện trước mặt ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan.  Họ là chứng nhân việc Chúa biến hình để rồi cũng ba nhân vật nầy sẽ chứng kiến sự biến dạng gương mặt của Đức Giêsu trong vườn Dầu, họ sẽ củng cố đức tin của các môn đệ khác khi gặp hoạn nạn.  Trong sa mạc, Đức Giêsu như để mình bị bóc lột hết quyền năng và sự an toàn thần thiêng, Người chỉ dựa cậy vào sức mạnh duy nhất là lời Kinh thánh để đẩy lui cám dỗ.  Trái với hôm đó, hôm nay Đức Giêsu mặc áo vinh quang phục sinh, ánh sáng chói lòa là dấu chỉ thuộc về Thiên Chúa, như xác nhận lời giới thiệu của Cha: “Nầy là Con Ta yếu dấu.  Hãy lắng nghe lời Người” (Bài Tin Mừng Mt 17,1-9).

Read more…