Archive

Archive for 16/03/2017

Đâu Là Chỗ Đứng Của Dân Chủ Trong Giáo Hội?

16/03/2017 Leave a comment

Đâu là chỗ đứng của dân chủ trong Giáo hội?

 Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức hồng y Vallini

 

Đâu là chỗ đứng của dân chủ trong Giáo hội?

WHĐ (15.03.2017) – Đức Thánh Cha Phanxicô đang tham khảo ý kiến các linh mục và tín hữu Roma để chọn vị Giám quản giáo phận Roma kế nhiệm Đức hồng y Agostino Vallini, là người sẽ rời chức vụ này vào ngày 17 tháng Tư tới.

Trước đây chưa từng có việc tham khảo ý kiến như thế, vì theo truyền thống quyền lựa chọn Giám quản Roma là của Đức giáo hoàng, Giám mục Roma.

XIN DỌC TIẾP…