Home > Ban Giáo Lý, Ban MV-ĐoànThể, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Hướng Dẫn Mục Vụ Hôn Nhân Tại Giáo Xứ

Hướng Dẫn Mục Vụ Hôn Nhân Tại Giáo Xứ

17/03/2017

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu tài liệu HƯỚNG DẪN MỤC VỤ HÔN NHÂN  TẠI GIÁO XỨ để toàn thể gia đình Giáo phận được rõ.

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK

HƯỚNG DẪN MỤC VỤ HÔN NHÂN  TẠI GIÁO XỨ

 

 

GPKONTUM (17/03/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: