Archive

Archive for 18/03/2017

Những Con Đường Khai Phá Vùng Truyền Giáo Tây Nguyên-Ban Mê Thuột.

18/03/2017 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thong Giáo Phận Kontum xin giới thiệu bài nghiên cứu của

Lm. GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN:

NHỮNG CON ĐƯỜNG KHAI PHÁ

“VÙNG TRUYỀN GIÁO NGƯỜI DÂN TỘC  TÂY NGUYÊN- BAN MÊ THUỌT”.

 

 

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO 

VÙNG TRUYỀN GIÁO NGƯỜI DÂN TỘC TÂY NGUYÊN – BAN MÊ THUỘT

 

 

GPKONTUM (19/03/2017) KONTUM

Khát Nước

18/03/2017 Leave a comment

Mùa Chay Chúa Nhật 3 Năm A

Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4, 5-42 

  

 

 

KHÁT NƯỚC

 Hành trình đi vào đức tin được thánh Gioan trình bày qua câu chuyện người phụ nữ Samari đối thoại với Đức Giêsu về chủ đề nước.  Nước là chủ đề của Chúa nhật 3 Mùa Chay năm A.  Nước vọt ra từ tảng đá núi Khôrếp theo lệnh của Môsê, nước của giếng Giacóp, nơi Đức Giêsu gặp gỡ người phụ nữ Samari.  Một dân tộc sống trong vùng đất khô cháy, thì nước là vấn đề sống chết.  Giếng và nước chiếm một chỗ quan trọng trong lịch sử cứu độ: nước từ ban sơ thời tạo dựng cho đến nước rửa tội, nước lụt đại hồng thủy, nước biển Đỏ, nước sông Giođan.  Nước nhắc nhớ sự chôn vùi và giải thoát, một cuộc vượt qua đi vào thế giới mới, vào sự sống mới.  Nước dìm chết và làm phát sinh sự  sống.

XIN XEM TIẾP…