Home > BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, Suy Ngẫm Lời Chúa, TinTức, Video > Đức Thánh Cha Kêu Gọi Tham Gia Sáng Kiến “24 GiờCho Chúa”

Đức Thánh Cha Kêu Gọi Tham Gia Sáng Kiến “24 GiờCho Chúa”

23/03/2017

Đức Thánh Cha kêu gọi tham gia sáng kiến “24 giờ cho Chúa”

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

NGUỒN : AMEN TV

GPKONTUM (23/03/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: