Home > TinTức, Video > Thánh Ca Mùa Chay – Canvê Chiều Buồn – Trình bày: Đình Trinh

Thánh Ca Mùa Chay – Canvê Chiều Buồn – Trình bày: Đình Trinh

24/03/2017

Thánh Ca Mùa Chay – Canvê Chiều Buồn – Trình bày: Đình Trinh

CANVE CHIỀU BUỒN
Sáng tác: Đinh Công Huỳnh
Trình bày: Đình Trinh
Edit by: Khanh Lai

 

 

 

NGUỒN: VietCatholicNews

Published on Mar 19, 2017
GPKONTUM (24/03/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: