Archive

Archive for 30/03/2017

Đức Thánh Cha Gửi Sứ Điệp Cho Những Bạn Trẻ Trong Ngày Hội Nghị Ở Barcelona.

30/03/2017 Leave a comment

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho những bạn trẻ trong ngày hội nghị ở Barcelona

 

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho những bạn trẻ trong ngày hội nghị chuyên đề ở Barcelona 
Chủ đề của buổi hội nghị “Ngài cùng đi với họ (Lc 24,15) – Cùng với những bạn trẻ, để họ tự do đáp trả lại tiếng gọi mời của Chúa Giêsu”. Buổi hội nghị được tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha từ ngày 28 – 31/03/2017.

XIN GIỚI THIỆU
VIDEO CLIP

 

NGUỒN: AMEN Tv

Published on Mar 30, 2017

GPKONTUM (30/03/2017) KONTUM