Home > TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Lễ Giỗ Giáp Năm Cha Cố Đaminh Mai Ngọc Lợi

Lễ Giỗ Giáp Năm Cha Cố Đaminh Mai Ngọc Lợi

31/03/2017

THIỆP MỜI 

LỄ GIỖ  GIÁP NĂM

CHA CỐ ĐAMINH MAI NGỌC LỢI

NGÀY 06 – 04 – 2017

 

 

 

GPKONTUM (31/03/2017) KONTUM

%d bloggers like this: