Archive

Archive for April, 2017

Đức Thánh Cha Kêu Gọi Canh Tân Công Giáo Tiến Hành

30/04/2017 Leave a comment

Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân Công giáo Tiến hành

 

 

VATICAN – ĐTC kêu gọi canh tân Công giáo Tiến hành để thực thi công cuộc truyền giáo trong bối cảnh xã hội ngày nay.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 27-4-2017, dành cho 300 tham dự viên diễn đàn quốc tế của Phong trào Công giáo Tiến hành.

XIN XEM TIẾP…

Thánh Lễ Sáng Thứ Bẩy 29/04- Đức Thánh Cha Chào Thăm Các Tín Hữu Bất Chấp Lo Âu Khủng Bố

30/04/2017 Leave a comment

Thánh lễ sáng thứ Bẩy 29/04- Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu bất chấp lo âu khủng bố

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

NGUỒN : VietCatholicNews
Published on Apr 29, 2017
GPKONTUM (30/04/2017) KONTUM

Đức Thánh Cha Phanxicô Kết Thúc Ngày Đầu Tiên Ở Trên Đất Nước Cập Ai

30/04/2017 Leave a comment

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc ngày đầu tiên ở Ai Cập

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm Ai cập vào cuối tuần này, từ ngày 28 đến 29 tháng 4. Chuyến viếng thăm này đánh dấu cuộc hành trình Tông du lần thứ 18 của ngài ra khỏi nước Ý và quốc gia này là quốc gia thứ 27 ngài viếng thăm. Và chuyến viếng thăm này cũng là đánh dấu lần thứ hai Đức Thánh Cha đi đến quốc gia Bắc Phi, sau chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào năm 2000.

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

NGUỒN: adgentes kt
GPKONTUM (30/04/2017) KONTUM

Diễn Văn Của ĐTC Trước Các Nhà Lãnh Đạo Đất Nước Ai Cập

29/04/2017 Leave a comment

Diễn văn của ĐTC trước các nhà lãnh đạo đất nước Ai Cập

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

NGUỒN : AMEN Tv
GPKONTUM (29/04/2017) KONTUM

Đức Thánh Cha Phanxicô Kết Thúc Ngày Đầu Tiên ở Ai Cập

29/04/2017 Leave a comment

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc ngày đầu tiên ở Ai Cập

 

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm Ai cập vào cuối tuần này, từ ngày 28 đến 29 tháng 4. Chuyến viếng thăm này đánh dấu cuộc hành trình Tông du lần thứ 18 của ngài ra khỏi nước Ý và quốc gia này là quốc gia thứ 27 ngài viếng thăm. Và chuyến viếng thăm này cũng là đánh dấu lần thứ hai Đức Thánh Cha đi đến quốc gia Bắc Phi, sau chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào năm 2000.

Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Abdel-Fattah Al Sisi, Đại Imam của  Đại học al-Azhar, Sheik Ahmed el-Tayeb, Đức Thượng Phụ Tawadros II- Giáo Chủ Chính Thống Coptic Ai Cập, và các giám mục Công giáo mời đến thăm Đất nước này.

XIN XEM TIẾP…

Tang Lễ YĂ IRÈNE Y NGŨ – Tẩm Liệm và Thánh Lễ Cầu Hồn Đêm 28 4 2017

29/04/2017 Leave a comment

TANG LỄ YĂ IRÈNE Y NGŨ – TẨM LIỆM & THÁNH LỄ CẦU HỒN ĐÊM 28 4 2017

XIN KÍNH MỜI HIỆP THÔNG

QUA ĐOẠN VIDEO CLIP SAU ĐÂY

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu
GPKONTUM (29/04/2017) KONTUM

Đức Thánh Cha Đến Cairo – Gặp Gỡ Chính Quyền, Ngoại Giao Đoàn và Các Tổ Chức Xã Hội Ai Cập – Đối Thoại

29/04/2017 Leave a comment

1/ Đức Thánh Cha Đến Cairo

XIN KÍNH MỜI

— 0 —

— 0 —

2/ Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền, ngoại giao đoàn và các tổ chức xã hội Ai Cập,

28.04.2017

 

— 0 —

3/ Đức Thánh Cha tham dự Hội nghị quốc tế về hòa bình tại Đại học Al Azhar,

28.04.2017: Đối thoại.

3 đường hướng căn bản giúp cho việc đối thoại:
– Gìn giữ căn tính
– Can đảm đón nhận người khác
– Ý hướng chân thành

 

NGUỒN: VietCatholicNews
GPKONTUM (29/04/2017) KONTUM