Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Tù Binh IS Nằm Trong Số Những Người Tị Nạn Được ĐTC Cấp Chỗ Ở

Tù Binh IS Nằm Trong Số Những Người Tị Nạn Được ĐTC Cấp Chỗ Ở

04/04/2017

Tù binh IS nằm trong số những người tị nạn được ĐTC cấp chỗ ở

Vatican đã tiếp nhận 3 gia đình mới người Syria, một số thành viên trong 3 gia đình này là tù binh của ISIS trước khi họ giành được tự do và chạy trốn khỏi Đất nước.

 XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

NGUỒN : AMEN Tv
Published on Apr 4, 2017
GPKONTUM (04/04/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: